Careers

รับสมัครช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช., ปวส.
  3. มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    มีค่าน้ำมัน, ค่าสวัสดิการ, ประกันสังคมและโบนัสให้

สนใจร่วมงานกับเราส่งใบสมัครงานได้ที่
บริษัท สแควร์ ไนน์ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 380/354 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02 – 512 – 1770 ติดต่อฝ่ายบุคคล (คุณอัญชลี)